สรุปข้อมูลการแข่งขัน
มหาวิทยาลัย รวม
{{item.s_name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronze}} {{item.sum}}
รวม {{sumTrophy.gold}} {{sumTrophy.silver}} {{sumTrophy.bronze}} {{sumTrophy.sum}}

สรุปเหรียญรางวัลชนะเลิศตามสาขาวิชา

{{item.name}}

มหาวิทยาลัย
{{dt.name}} {{dt.gold}} {{dt.silver}} {{dt.bronze}}

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 0 5471 0259 , โทรสาร : 0 5477 1398